fbpx

Politica de confidentialitate si Protectia datelor cu carater personal - www.vesmart.eu

POLITICA DE CONFIDENTIALITAE A DATELOR PERSONALE

Aceasta politica stabileste politica VESMART.EU privind:

 1. Prelucrarea (inclusiv colectarea, stocarea, utilizarea, divulgarea si transferul) datelor personale ale Clientilor si Membrilor;
 2. Cerintele pentru obtinerea consimtamantului de la persoanele vizate;
 3. Cum trebuie procesate datele cu caracter personal (definite mai jos), care stabilesc cerinte suplimentare pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (de exemplu, date sensibile, definite de asemenea mai jos).

GDPR 2018 – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul UE 679 din 2016

DEFINITII FUNDAMENTALE

Ce sunt datele personale?

Datele personale includ orice informatie care identifica direct sau indirect o persoana, de exemplu numele, adresa de e-mail sau alte informatii de contact, functia, rezultatele testelor psihometrice sau informatiile manageriale. Poate include si date care sunt mai dificil de atribuit unei persoane, cum ar fi ID, IP sau un identificator online (nume de utilizator, pseudonim etc.).

Care sunt „categoriile speciale de date?

„Categorii speciale de date” sunt date cu caracter personal referitoare la oricare dintre urmatoarele tipuri de date: origine rasiala si etnica; Opinii Politice; religioase, filosofice sau similare; apartenenta la sindicate; sanatate mentala sau fizica; date genetice; datele biometrice utilizate pentru a identifica o singura persoana (inclusiv fotografiile utilizate pentru identificare); viata sau orientarea sexuala; (actual sau presupus) pentru orice infractiune.

Romania aplica, de asemenea, reguli specifice pentru prelucrarea identificatorilor nationali unici (cod numeric personal).

Pentru claritate, „categorii speciale de date” erau cunoscute in trecut ca fiind, uneori, denumite „date personale sensibile”.

Ce este procesarea?

„Procesarea” are o semnificatie expansiva si include aproape orice activitate care implica in vreun fel date cu caracter personal; inclusiv obtinerea, vizualizarea, inregistrarea, stocarea si dezvaluirea acestor date.

Ce este o persoana vizata?

In scopul acestei politici, o „persoana vizata” este o persoana in viata despre care VeSmart prelucreaza date cu caracter personal. Toate persoanele interesate au drepturi asupra datelor lor personale.

Ce este consimtamantul?

„Consimtamantul” se refera la orice indicatie gratuita, specifica, informata si explicita a acordului unei persoane cu privire la prelucrarea datelor sale personale. Acest lucru poate fi furnizat de o declaratie data de subiect sau de o caseta de verificare sau o solutie de inscriere.

Actiunile sau comportamentele nu pot implica consimtamantul.

Puteti citi mai multe despre consimtamantul persoanelor vizate in sectiunea 9.


VESMART.EU colecteaza date cu caracter personal pe paginile site-ului sau numai cu consimtamantul voluntar al membrului sau al clientului in urmatoarele scopuri:

 • Comenzile de validare, expediere si facturare;
 • Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice fel, legate de o comanda sau un contract privind serviciile sau produsele achizitionate de catre Membru sau Client;
 • Asigurarea accesului permanent la serviciu;
 • trimiterea buletinelor informative prin mijloace electronice (e-mail, SMS) si / sau prin apel telefonic;
 • Contactarea clientilor / membrilor la cererea sa voluntara;
 • Contactarea clientilor / membrilor in probleme de relatii cu clientii.

Prin crearea unui Cont, fiecare Membru / Client si-a exprimat consimtamantul ca VESMART.EU sa colecteze si sa-si proceseze datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii 679/2016.

Orice membru sau Client are dreptul sa obtina gratuit de la VESMART.EU o cerere scrisa, semnata si datata, referitoare la urmatoarele:

 1. Confirmarea daca datele referitoare la acestea sunt prelucrate sau nu;
 2. corectarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor care nu respecta legea; in special, date incomplete sau inexacte;
 3. Dupa caz, transformarea in date anonime, datele celor a caror prelucrare nu este conforma cu legislatia locala;
 4. Notificarea partilor terte carora le-au fost comunicate date despre orice operatiune efectuata in conformitate cu subparagraful b) sau c) daca aceasta notificare nu este imposibila; sau nu implica un efort disproportionat in raport cu interesul legitim al celor care ar putea fi lezati.

In virtutea inregistrarii voluntare pe site-ul web VESMART.EU sau prin accesarea (comanda) produselor / serviciilor VESMART.EU, Membrul sau Clientul este de acord cu (acorda) prelucrarea datelor personale de catre VESMART.EU in propriul sistem, atat manual cat si in mod automat, in scopul prevazut la punctul 6.1, in conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 677/2001 privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cazul in care membrul sau clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor personale de catre VESMART.EU, el / ea are dreptul sa nu foloseasca site-ul si sa nu furnizeze VESMART.EU cu date personale.